Brzo naručivanje
Robne marke
Svi proizvodi

EU projekti

              


Naziv projekta: Digitalizacija poslovnih procesa društva FENIKS INFO d.o.o
Naziv poziva: Bespovratne potpore za digitalizaciju
Ugovorno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prijavitelj projekta: FENIKS INFO d.o.o.
Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023. – 01.01.2025.
Lokacija: grad Zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 186.226,69 EUR
Sufinanciranje EU: 81.939, 74 EUR

Kratki opis projekta:
Prijavitelj ovog projekta je društvo FENIKS  INFO d.o.o. registrirano 15.04.2010. godine, a nastalo je odvajanjem od matične tvrtke Feniks kompjutori d.o.o. osnovane 1997. godine.
Društvo se od svojih početaka bavi proizvodnjom računala te se razvilo u profesionalnu i dinamičnu tvrtku koja svojim klijentima pruža visoko kvalitetne proizvode. U svojem portfelju proizvoda ima razvijene vlastite marke proizvoda koje proizvodi i plasira na tržište. Osnovna svrha projekta je digitalna transformacija društva FENKIS INFO d.o.o kroz uvođenje novih softvera i digitalnih rješenja. Realizacija projekta strateški je korak prema efikasnijoj i konkurentnijoj proizvodnji, a što će se realizirati kroz unaprjeđenje tri poslovna procesa: nabavu, logistiku i strateško planiranje. Također, projekt doprinosi jačanju digitalnih vještina zaposlenika čime se postiže njihova konkurentnost, ali i konkurentnost cijelog Društva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je razvoj i nabava novog specifičnog softvera za proizvodnju kao dio ERP sustava te nadogradnja postojećeg ERP sustava i njihova međusobna integracija kojom će se postići značajno poboljšanje proizvodnih postupaka i organizacijskih praksi Društva. Osim navedenih softvera, Društvo će u sklopu projekta nabaviti računalnu opremu za provedbu projektnih aktivnosti i provesti edukaciju svojih zaposlenika za jačanje njihovih digitalnih vještina što će rezultirati maksimalnim iskorištenjem potencijala novih softverskih rješenja. Optimizacijom i digitalizacijom poslovnih procesa doći će do uspostave novih poslovnih modela na internoj i eksternoj razini, porasta produktivnosti i rasta prihoda te širenja na nova tržišta.
Analizom poslovnih procesa koji se trenutno obavljaju ručno, koristeći papirnatu dokumentaciju, uočeno je da postoji veliki prostor za unaprjeđenje poslovnih procesa u proizvodnji uvođenjem novih digitalnih rješenja u Društvo. Navedeno će doprinijeti bržem i kvalitetnijem, dakako točnijem obavljanju radnih zadataka svih zaposlenika, digitalizirati procese, omogućiti bolju kontrolu kvalitete proizvoda, omogućiti dostupnost informacija te omogućiti analitiku poslovanja i planiranje daljnjih aktivnosti Društva na strateškoj razini.

Kontakt osobe za više informacija:
Matija Birač, voditelj projekta
e-mail: matija.birac@feniks-info.hr
Više informacija dostupno je na internetskoj stranici:

  • www.strukturnifondovi.hr
  • https://fondovieu.gov.hr/pozivi/11
Financira Europska unija – NextGenerationEU.
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.